T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Rize İl Sağlık Müdürlüğü Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Rize İl Sağlık Müdürlüğü Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite yönetim Birimi

Güncelleme Tarihi: 04/03/2019

Kalite Yönetim Yapısına İlişkin Görev,Yetki ve  Sorumluluklar

1 -AMAÇ

Hastane HKS çercevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun sağlanması için kurulan Kalite Yönetim Biriminin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması. 

2-KAPSAM

Kalite Yönetim Birimi görev tanımındaki görev, yetki ve sorumluluklar Sağlık Bakanlığı Performans

Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu Sağlıkta  Kalite Standartları 2015 'i kapsamaktadır.

 3-SORUMLULAR

Hastane Kalite Yönetim Biriminde görev alan Kalite Yönetim Direktörünü ve Kalite Yönetim Birimi üyeleri sorumludur.

4-GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLAR

  1. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
  2. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
  3. Öz değerlendirmeleri yönetmek,
  4. Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
  5. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
  6. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek,
  7. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
  8. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
  9. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak,

Sorumlular ile koordineli çalışmaktır