Evde sağlık Birimi
08 Temmuz 2019

Evde sağlık hizmeti:

                Yaşlı veya yatağa bağımlı, ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ağız ve diş sağlığı, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesini sağlayan hizmetin bütünüdür.

  • Bir tanı koyma birimi değildir.
  • Acil Sağlık Hizmeti vermemektedir.
  • Mesai saatleri içerisinde ve randevu sistemiyle hizmet sunulmaktadır.

444 38 33 T.C. Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi

 EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?


Yatağa tam bağımlı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda uzman bir ekip ile sunulmasıdır. Evde Sağlık Hizmeti tanı koymaktan çok tanısı konmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin takibini,  uygulanmasını ve eğitimini yapar.


 

EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN KİMLER  FAYDALANIR ?


 

Kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi görmesi gereken, yürüyemeyen ve yatağa bağımlı olup özel ihtiyaçlarını gideremeyecek olan yatalak hastalar yararlanabilir.


 

EVDE SAĞLIK HİZMETİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMA SİSTEMİ NASILDIR?


 

• Belediye sınırları içinde ikamet eden hastalara,
• Mesai saatleri içinde,
• Randevu sistemi ile hizmet verir.  
• Hastada oluşan acil durumlar için 112 aranır.


 

BAŞVURU NASIL YAPILIR?


 Evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar veya yakınları başvurularını;
• Sağlık Müdürlüğü Koordinasyon Merkezine, 
• Hastanelerdeki Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerine, 
• Aile Hekimine, 
• Toplum Sağlığı Merkezlerine,