Misyon

Etik ilkeler ve kalite standartları doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek; hasta ve çalışan güvenliği odaklı, hasta haklarına saygılı, donanımlı ve nitelikli sağlık çalışanlarıyla etkin, etkili, verimli, güvenilir koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini sunmaktır.