Müdür Yardımcısı
20 Aralık 2018İsmail ALOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd
ismail.aloglu@saglik.gov.tr